Skip Navigation LinksAna Sayfa > Avcılık İçin Gerekli Belgeler


AVCILIK BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR


Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

1 Adet Vesikalık Fotoğraf.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C Kimlik No yazılı olacak)

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne (Maliye) Avcılık Belgesi HARÇ Yatırdığına dair makbuz 


Avcı derneği üyesi olanlar (201,30 TL).

 Dernek üyesi olmayanlar (220,01 TL)


Yivli veya Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi . (Aslı ile birlikte fotokopisi olacak, tarihi geçmemiş olacak)

Tüfek ruhsatı yoksa Aile hekimliğinden alınacak sağlık raporu

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre kabahatin tekrarı halinde Avcılık Belgesi İptali gerektiren durumda olan kişilere Avcılık Belgesi verilmemektedir. AVLANMA İZİN KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Avcılık Belgesinin ilk sayfası ile son vize yapılan sayfasının fotokopisi. (Aslı görülerek aslı gibidir kaşesi vurulacak).


Yılı dernek aidatını yatırdığına dair makbuz veya dernek üyeliğinin devam ettiğine dair yazı.

Vakıflar Bankası  Diyarbakır - Seyrantepe Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diyarbakır Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi TR16 0001 5001 5800 7307 2083 10 nolu Hesabına Avlanma Bedeli yatırdığına dair banka makbuzu  alındısı.


Avlanma izin ücreti yatırmak için başvuran avcılardan;

Avcı Derneğine Üye Olanlardan    (125,00 TL)

Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (250,00 TL)